Miten biodynaaminen osteopatia toimii ja mihin se perustuu?

05.10.2023

Biodynaaminen osteopatia on lempeä mutta tehokas hoitomuoto, jossa yksittäisiä vaivojakin hoidetaan aina kokonaisuuden kautta. Kun kokonaisuus toimii hyvin, useimmat yksittäiset vaivatkin helpottavat.

Tässä blogikirjoituksessa ei keskitytä enää tarkemmin kysymykseen mitä on biodynaaminen osteopatia. Löydät siihen kysymykseen vastauksia täältä 

Mennään siis suoraan otsikon kysymyksiin

Miten biodynaaminen osteopatia toimii?

Biodynaamiseksi osteopaatiksi tuleminen on vuosia kestävä prosessi. Ensin opiskellaan 4 vuotta osteopatiakoulussa ja sen päälle usein vähintään muutama vuosi biodynaamista osteopatiaa jatko-opintoina. Itselläni kesti n. 6 vuotta harjaannuttaa omaa havainnointikykyäni biodynaamisen osteopatian vaatimalle tasolle.

Aloittelevan osteopaatin matka alkaa mm. yksinkertaisilla hieronta-, nivelkäsittely- ja manipulaatiotaidoilla. Vuosien ja taidon karttuessa kehittyvä osteopaatti huomaa, että saman tai paremman vaikutuksen saa tekemällä pienemmin eli hienovaraisemmin. Sen sijaan, että vaikka lihasta pakotetaan rentoutumaan rajulla urheiluhierontatyyppisellä käsittelyllä, aletaankin kuulemaan sitä, mitä asiakkaan keho itseasiassa tällä hetkellä kaipaa. Kenties se ei kaipaakaan rajua käsittelyä vaan kehoa kuuntelevaa yhteistyötä. Taidon karttuessa hoitaminen alkaa muuttumaan mekaanisesta tekemisestä (minä teen keholle) enemmän kehon tarpeita kuulevaksi (minä kuulen mitä keho kaipaa). Vuosien kuluessa osteopaatti alkaa havaitsemaan yhä herkemmin kehon viestejä. Samalla harjaantuu kyky erottaa, mikä kehossa on normaalia ja mikä ei. Osteopaatti oppii tuntemaan esim. milloin lihas, fascia-kalvo, hengitys, hermosto tai sisäelin on jännittynyt ja milloin se on rento ja vapaasti liikkuva.

Keho hengittää useilla eri tavoilla.

Aloitteleva osteopaatti voi alkaa matkansa esimerkiksi tuntemalla oman sydämen sykkeensä. Sydämen sykkeen havaitseminen vaatii keskittymistä ja pysähtymistä. Ilman, että pysähdymme sen äärelle, ei sykettä "ole olemassa" havainnointikyvyllemme. Vasta pysähtymisen ja keskittymisen myötä alamme havaita säännöllisen rytmin. Voimme myös aina palata sen äärelle, koska se on siellä koko ajan – huomaamme sitä tai emme. Sydämen sykkeen olemassaolon voimme luonnollisesti nykyään todentaa vaikkapa sykevälimittareilla. Kehossamme on lukuisia muita vastaavia rytmejä, joiden todentaminen on huomattavasti haastavampaa. Silti ne ovat siellä olemassa aina – havaitsemme niitä tai emme. Sydämen syke voi myös häiriintyä. Siihen voi tulla lisälyöntejä, se voi käydä tarpeettoman hitaaksi tai nopeaksi ym.

Biodynaaminen osteopatia on lempeää ja kuuntelevaa
Biodynaaminen osteopatia on lempeää ja kuuntelevaa

Treenattuaan havainnointikykyään säännöllisesti keskittymällä ja pysähtymällä loogisjärjen tuolle puolen tuntemaan erilaisia hienovaraisempia ilmiöitä, saattaa edistyneempi itsetutkiskelija alkaa havainnoimaan esimerkiksi erilaisia tapoja, joilla kehomme hengittää. Aloittelijankin on helppo havaita oman keuhkohengityksen rytmiä – eli sitä, miten sisäänhengityksellä rintakehä laajenee, vatsa pullistuu ja lantionpohja avautuu. Edistyneempi tutkiskelija pystyy käsiensä kautta havainnoimaan samoja laajentumisia myös toisessa ihmisessä. Riittävästi keskittymällä ja pysähtymällä, näitä kaikkia ilmiöitä voi havaita samaan aikaan riippumatta siitä, mistä kohtaa kehoa kädet havainnoivat. Hoidettavan hengityksen voi tuntea jopa pitämällä käsiä kauempana hoidettavan nilkoissa.

Aloitteleva ostepaatti saattaa pystyä havaitsemaan nilkoista käsin vain esimerkiksi vatsan alueen avautumisen, kun taas kokeneempi pystyy havaitsemaan samanaikaisesti hengityksen vaikutuksen koko kehossa. Vielä edistyneempi osteopaatti saattaa jopa havaita, että keho hengittää samanaikaisesti myös sellaisilla rytmeillä, jotka menevät eri tahtiin keuhkohengityksen kanssa. Yhdestä tällaisesta rytmisestä sisään- ja uloshengittävästä liikkeestä käytetään nimitystä primäärihengitys. Jos mikä tahansa kehon hengitysrytmi ei ole tasapainoinen, aiheuttaa se ongelmia. Hengitysrytmi voi olla häiriintynyt lukuisin eri tavoin, kuten jännittymällä, tihenemällä, vaimenemalla, hengittämällä toistuvasti enemmän sisään, kuin ulos (tai toisinpäin) ym. Osteopaatin tehtävä on vuosien harjoittelun myötä tunnistaa millainen rytmi on normaali terveyden ilmentymä ja palauttaa asiakas kohti tuota normaalia tasapainoa.

Hengityksellä en viittaa tässä pelkästään keuhkohengitykseen vaan kaikkiin eri tapoihin, joilla kehomme hengittää. Kehomme jokainen yksittäinen elin, lihas ja luu hengittää jatkuvasti – vaikkakin eri rytmeissä. Kehomme jokainen yksittäinen solukin hengittää jatkuvasti. Soluissamme tapahtuu jatkuvaa aineenvaihtoa. Yksinkertaistaen kuona-aineita kuljetetaan ulos ja ravinteita sisään. Tätäkin voidaan tarkastella rytmisenä sisään- ja uloshengityksenä. Jatkuva sisään- ja uloshengitys on kaiken elämän ehto.

Tasapainoisen hengityksen vaikutukset

Tasapainoisen sisään- ja uloshengityksen vaikutukset ovat paljon suuremmat, kuin ensin voisi ajatella. Tätä voi havainnollistaa mielikuvalla vaikkapa masentuneesta tai ahdistuneesta henkilöstä. Kuvittele mielessäsi millainen masentuneen henkilön hengitys ja sydämen syke voisi olla? Entä ahdistuneen?

Image by John Hain from Pixabay
Image by John Hain from Pixabay


Entä millainen on masentuneen tai ahdistuneen henkilön yleisolemus, mielen tila tai ryhti? Yksinkertaistetaan hieman ja ajatellaan, että masentuneen asiakkaan hengitys olisi niin vaimeata, että edes rintakehän laajenemista on vaikea havainnoida sisäänhengityksen aikana. Miten se vaikuttaa kehon eri toimintoihin? Kuvittele sitten hetkeksi ahdistunut henkilö, jonka sydämen syke ja hengitys käy ylikierroksilla ja on niin tiheää, ettei levolle jää hetkeksikään aikaa. Miten se vaikuttaa kehon eri toimintoihin? Onko keho hälytys vai alivireystilassa?

Kun tällainen henkilö saadaan hengittämään vapaammin ja tasapainoisemmin, saattaa kehon toiminta muuttua merkittävillä tavoilla. Hermoston toiminta palautuu tasapainoiseksi, kehon jännittyneisyydet alkavat sulamaan ja mielikin kirkastuu. Tunnepuolella maailman paino ei enää tunnukaan yhtä raskaalta. Jatkuvien ongelmien sijaan meillä saattaakin olla yhtäkkiä hyvä olla – juuri tässä ja nyt. Saatamme jopa alkaa huomaamaan, kuinka kauniisti elämä kantaa meitä joka hetki. Hyvän biodynaamisen osteopatiahoidon jälkeen keho, mieli, tunne-elämä ja jopa paikkamme tässä maailmassa, eli sielun elämämme, saattavatkin tuntua tasapainoisemmilta.

Mihin Biodynaaminen osteopatia perustuu?

Mitä on terveys?

Osteopatia on terveyden tiedettä. Biodynaaminen osteopaatti opiskelee läpi elämänsä sitä, mitä on terveys. Työssään osteopaatti tutkii miten terveys ilmentää itseään asiakkaissa. Terve vastasyntynyt lapsi on hyvä esimerkki terveydestä.

Voidaan ajatella, että vastasyntyneen lapsen terveys olisi täydet 100%. Pienen (terveen) lapsen terveys toimii monella tavalla optimaalisesti luoden uusia soluja ja kasvua hämmästyttävällä vauhdilla. Lapsen kyky parantua erilaisista sairauksista, kolhuista ym. on usein aivan eri luokkaa, kuin aikuisella. Voidaan ajatella, että vuosien myötä elämässä sattuu ja tapahtuu kaikenlaista, mikä vähentää prosentti kerrallaan tuota 100% terveyttä. Esim. erilaisia onnettomuuksia, leikkauksia, murtumia, aivotärähdyksiä, emotionaalisia traumoja, psyykkisiä ja henkisiä ongelmia ym. 100% terveyden voi ajatella myös kykynä sopeutua erilaisiin vastoinkäymisiin eli kompensaatiokykynä.

Image by Марина Вельможко from Pixabay
Image by Марина Вельможко from Pixabay

Jos 100% kompensaatiokyvyn omaava lapsi ja 30% kompensaatiokyvyn omaava aikuinen joutuvat auto-onnettomuuteen, niin usein käy niin, että lapsi selviää tilanteesta huomattavasti pienemmillä vaivoilla. Ajatellaan esimerkin vuoksi, että molemmille aiheutuisi onnettomuudesta retkahdusvamma niskaan ja luodaan sille numeraalinen arvo, joka vähentää 10% kokonaisterveyttä. Lapselle uusi vamma ei ole iso ongelma, sillä kokonaisterveys vähenee 100%->90%. Lapsen keho pystyy sopeutumaan uuteen tilanteeseen ja kehossa riittää runsaasti virtaa esim. ruuansulatukseen ja uusien solujen luomiseen. Aikuisella tilanne on huomattavasti huonompi, kun kehon perustoiminnot pyörivät enää 20% teholla alkuperäisestä vitaliteetista. Jossain kohtaa niin sanotusti kamelin selkä katkeaa ja keho alkaa oireilemaan eri tavoin.

Biodynaaminen osteopaatti auttaa kehoa vapauttamaan erilaisia vuosien aikana syntyneitä kompensaatioita sekä lisäämään vitaliteettia. Keho joutuu antamaan ikään kuin extrahuomiota erilaisille traumoille ja vammoille, jotta ihminen pysyy kasassa. Esimerkiksi niskan retkahdusvamman myötä kehon proprioseptiivinen asentoaistituntemuksia seuraava järjestelmä häiriintyy ja antaa jatkuvasti hermostollisia hälytyssignaaleja aivoille. Tämä taas saa niskan jännittymään ja alueen aineenvaihdunnan sekä verenkierron häiriintymään.

Jos auto-onnettomuudessa olleen aikuisen niskan retkahdusvamma saadaan hoidettua sellaiseksi, että keho saa takaisin käyttöönsä vaikka 8% menetystä 10%;sta niin tällä voi olla jo merkittävä vaikutus kokonaisvitaliteettiin. Ajatellaan, että kolmen hoitokerran myötä saadaan kohotettua kokonaisvitaliteettia 20%->50%. Tämän myötä monet oireet helpottavat ja ruuansulatus, uni sekä mieli toimivat selkeämmin.

Biodynaaminen osteopaatti ei varsinaisesti tutki tai etsi vaivoja asiakkaasta. Osteopaatti tutkii missä ja miten terveys toimii asiakkaassa. Osteopaatti tutkii miten tuota terveyttä saataisiin lisättyä. Onneksi vastaukset eivät ole osteopaatin varassa vaan asiakkaan keho tietää tasan tarkkaan mitä se kaipaa. Osteopaatin tehtävänä onkin kuulla, mitä keho kaipaa juuri tällä hetkellä. Ensin se saattaa kaivata esim. tukea stressin ja hermostollisen yliaktiivisen rauhoittelussa. Seuraavaksi rentoutusta jalkojen lihaksissa ja sitten helpotusta niskan retkahdusvammaan. Keho osaa kertoa miten ja missä järjestyksessä se kaipaa huomiota. Biodynaamisen osteopaatin suurin haaste onkin jatkuvasti kuulla sekä palvella sitä, mitä asiakkaan keho kaipaa eikä sitä, mitä osteopaatin mieli haluaisi tapahtuvan.

Biodynaaminen hoito

Mikäli haluat tutustua laajemmin biodynaamiseen ostaopatiaan ja kysymyksiin:

  • Mitä on biodynaaminen osteopatia?

  • Kenelle se sopii?

  • Milloin biodynaamiseen osteopatiaan?

  • Mitä vastaanotolla tapahtuu?

  • Mitä hoidon jälkeen tulee ottaa huomioon?

  • Miten usein hoidossa on hyvä käydä?

Pääset lukemaan lisää täältä

Olen iloinen siitä, että kiinnostuksesi on pysynyt yllä näin pitkälle. Jos olet valmis viemään kiinnostuksesi kehon tasolle, niin kenties näemme vastaanotolla.