Biodynaaminen osteopatia

Mitä on biodynaaminen osteopatia? 

Biodynaaminen osteopatia on lempeä mutta tehokas hoitomuoto, jossa yksittäisiä vaivojakin hoidetaan aina kokonaisuuden kautta. Kun kokonaisuus toimii hyvin, useimmat yksittäiset vaivatkin helpottavat. 

Biodynaamista osteopatiaa ei voi ymmärtää pelkästään tieteellisen tarkastelun näkövinkkelistä vaan sillä on vahvat henkiset juuret. Henkisillä juurilla viittaan tässä erityisesti sellaisiin ilmiöihin, joita ei osata vielä todentaa ja niiden havaitseminenkin edellyttää herkistymistä loogisjärkeisen mielen tuolle puolen. Se ei tarkoita, etteikö niitä olisi olemassa. Biodynaaminen osteopaatti harjoittaa vuosien ajan kalibroimaan havainnointikykyään säännöllisesti toistuvien ilmiöiden ja havaintojen äärellä. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset rytmit kehossa. 

Biodynaaminen osteopatia on lempeää ja kuuntelevaa
Biodynaaminen osteopatia on lempeää ja kuuntelevaa

Keho hengittää useilla eri tavoilla.

Aloitteleva osteopaatti voi alkaa matkansa esimerkiksi tuntemalla oman sydämen sykkeensä. Sydämen sykkeen havaitseminen vaatii keskittymistä ja pysähtymistä. Ilman, että pysähdymme sen äärelle, ei sykettä "ole olemassa" havainnointikyvyllemme. Vasta pysähtymisen ja keskittymisen myötä alamme havaita säännöllisen rytmin. Voimme myös aina palata sen äärelle, koska se on siellä koko ajan – huomaamme sitä tai emme. Sydämen sykkeen olemassaolon voimme luonnollisesti nykyään todentaa vaikkapa sykevälimittareilla. Kehossamme on lukuisia muita vastaavia rytmejä, joiden todentaminen on huomattavasti haastavampaa. Silti ne ovat siellä olemassa aina – havaitsemme niitä tai emme. Sydämen syke voi myös häiriintyä. Siihen voi tulla ylilyöntejä, se voi käydä tarpeettoman hitaaksi tai nopeaksi ym.

Treenattuaan havainnointikykyään säännöllisesti keskittymällä ja pysähtymällä loogisjärjen tuolle puolen tuntemaan erilaisia hienovaraisempia ilmiöitä, saattaa edistyneempi itsetutkiskelija alkaa havainnoimaan esimerkiksi erilaisia tapoja, joilla kehomme hengittää. Aloittelijankin on helppo havaita oman keuhkohengityksen rytmiä – eli sitä, miten sisäänhengityksellä rintakehä laajenee, vatsa pullistuu ja lantionpohja avautuu. Edistyneempi tutkiskelija pystyy käsiensä kautta havainnoimaan samoja laajentumisia myös toisessa ihmisessä. Riittävästi keskittymällä ja pysähtymällä, näitä kaikkia ilmiöitä voi havaita samaan aikaan riippumatta siitä, mistä kohtaa kehoa kädet havainnoivat. Hoidettavan hengityksen voi tuntea jopa pitämällä käsiä kauempana hoidettavan nilkoissa. 

Aloitteleva ostepaatti saattaa pystyä havaitsemaan nilkoista käsin vain esimerkiksi vatsan alueen avautumisen, kun taas kokeneempi pystyy havaitsemaan samanaikaisesti hengityksen vaikutuksen koko kehossa. Vielä edistyneempi osteopaatti saattaa jopa havaita, että keho hengittää samanaikaisesti myös sellaisilla rytmeillä, jotka menevät eri tahtiin keuhkohengityksen kanssa. Yhdestä tällaisesta rytmisestä sisään- ja uloshengittävästä liikkeestä käytetään nimitystä primäärihengitys. Jos mikä tahansa kehon hengitysrytmi ei ole tasapainoinen, aiheuttaa se ongelmia. Hengitysrytmi voi olla häiriintynyt lukuisin eri tavoin, kuten jännittymällä, tihenemällä, vaimenemalla, hengittämällä toistuvasti enemmän sisään, kuin ulos (tai toisinpäin) ym. Osteopaatin tehtävä on vuosien harjoittelun myötä tunnistaa millainen rytmi on normaali terveyden ilmentymä ja palauttaa asiakas kohti tuota normaalia tasapainoa.

Hengityksellä en viittaa tässä pelkästään keuhkohengitykseen vaan kaikkiin eri tapoihin, joilla kehomme hengittää. Kehomme jokainen yksittäinen elin, lihas ja luu hengittää jatkuvasti – vaikkakin eri rytmeissä. Kehomme jokainen yksittäinen solukin hengittää jatkuvasti. Soluissamme tapahtuu jatkuvaa aineenvaihtoa. Yksinkertaistaen kuona-aineita kuljetetaan ulos ja ravinteita sisään. Tätäkin voidaan tarkastella rytmisenä sisään- ja uloshengityksenä. Jatkuva sisään- ja uloshengitys on kaiken elämän ehto.

Tasapainoisen hengityksen vaikutukset

Tasapainoisen sisään- ja uloshengityksen vaikutukset ovat paljon suuremmat, kuin ensin voisi ajatella. Tätä voi havainnollistaa mielikuvalla vaikkapa masentuneesta tai ahdistuneesta henkilöstä. Kuvittele mielessäsi millainen masentuneen henkilön hengitys ja sydämen syke voisi olla? Entä ahdistuneen?

Image by John Hain from Pixabay
Image by John Hain from Pixabay

Entä millainen on masentuneen tai ahdistuneen henkilön yleisolemus, mielen tila tai ryhti? Yksinkertaistetaan hieman ja ajatellaan, että masentuneen asiakkaan hengitys olisi niin vaimeata, että edes rintakehän laajenemista on vaikea havainnoida sisäänhengityksen aikana. Miten se vaikuttaa kehon eri toimintoihin? Kuvittele sitten hetkeksi ahdistunut henkilö, jonka sydämen syke ja hengitys käy ylikierroksilla ja on niin tiheää, ettei levolle jää hetkeksikään aikaa. Miten se vaikuttaa kehon eri toimintoihin? Onko keho hälytys vai alivireystilassa?

Kun tällainen henkilö saadaan hengittämään vapaammin ja tasapainoisemmin, saattaa kehon toiminta muuttua merkittävillä tavoilla. Hermoston toiminta palautuu tasapainoiseksi, kehon jännittyneisyydet alkavat sulamaan ja mielikin kirkastuu. Tunnepuolella maailman paino ei enää tunnukaan yhtä raskaalta. Jatkuvien ongelmien sijaan meillä saattaakin olla yhtäkkiä hyvä olla – juuri tässä ja nyt. Saatamme jopa alkaa huomaamaan, kuinka kauniisti elämä kantaa meitä joka hetki. Hyvän biodynaamisen osteopatiahoidon jälkeen keho, mieli, tunne-elämä ja jopa paikkamme tässä maailmassa, eli sielun elämämme, saattavatkin tuntua tasapainoisemmilta.

Mitä on terveys?

Osteopatia on terveyden tiedettä. Biodynaaminen osteopaatti opiskelee läpi elämänsä sitä, mitä on terveys. Työssään osteopaatti tutkii miten terveys ilmentää itseään asiakkaissa. Terve vastasyntynyt lapsi on hyvä esimerkki terveydestä.

Voidaan ajatella, että vastasyntyneen lapsen terveys olisi täydet 100%. Pienen (terveen) lapsen terveys toimii monella tavalla optimaalisesti luoden uusia soluja ja kasvua hämmästyttävällä vauhdilla. Lapsen kyky parantua erilaisista sairauksista, kolhuista ym. on usein aivan eri luokkaa, kuin aikuisella. Voidaan ajatella, että vuosien myötä elämässä sattuu ja tapahtuu kaikenlaista, mikä vähentää prosentti kerrallaan tuota 100% terveyttä. Esim. erilaisia onnettomuuksia, leikkauksia, murtumia, aivotärähdyksiä, emotionaalisia traumoja, psyykkisiä ja henkisiä ongelmia ym. 100% terveyden voi ajatella myös kykynä sopeutua erilaisiin vastoinkäymisiin eli kompensaatiokykynä.

Image by Марина Вельможко from Pixabay
Image by Марина Вельможко from Pixabay

Jos 100% kompensaatiokyvyn omaava lapsi ja 30% kompensaatiokyvyn omaava aikuinen joutuvat auto-onnettomuuteen, niin usein käy niin, että lapsi selviää tilanteesta huomattavasti pienemmillä vaivoilla. Ajatellaan esimerkin vuoksi, että molemmille aiheutuisi onnettomuudesta retkahdusvamma niskaan ja luodaan sille numeraalinen arvo, joka vähentää 10% kokonaisterveyttä. Lapselle uusi vamma ei ole iso ongelma, sillä kokonaisterveys vähenee 100%->90%. Lapsen keho pystyy sopeutumaan uuteen tilanteeseen ja kehossa riittää runsaasti virtaa esim. ruuansulatukseen ja uusien solujen luomiseen. Aikuisella tilanne on huomattavasti huonompi, kun kehon perustoiminnot pyörivät enää 20% teholla alkuperäisestä vitaliteetista. Jossain kohtaa niin sanotusti kamelin selkä katkeaa ja keho alkaa oireilemaan eri tavoin.

Biodynaaminen osteopaatti auttaa kehoa vapauttamaan erilaisia vuosien aikana syntyneitä kompensaatioita sekä lisäämään vitaliteettia. Keho joutuu antamaan ikään kuin extrahuomiota erilaisille traumoille ja vammoille, jotta ihminen pysyy kasassa. Esimerkiksi niskan retkahdusvamman myötä kehon proprioseptiivinen asentoaistituntemuksia seuraava järjestelmä häiriintyy ja antaa jatkuvasti hermostollisia hälytyssignaaleja aivoille. Tämä taas saa niskan jännittymään ja alueen aineenvaihdunnan sekä verenkierron häiriintymään.

Jos auto-onnettomuudessa olleen aikuisen niskan retkahdusvamma saadaan hoidettua sellaiseksi, että keho saa takaisin käyttöönsä vaikka 8% menetystä 10%;sta niin tällä voi olla jo merkittävä vaikutus kokonaisvitaliteettiin. Ajatellaan, että kolmen hoitokerran myötä saadaan kohotettua kokonaisvitaliteettia 20%->50%. Tämän myötä monet oireet helpottavat ja ruuansulatus, uni sekä mieli toimivat selkeämmin.

Biodynaaminen osteopaatti ei varsinaisesti tutki tai etsi vaivoja asiakkaasta. Osteopaatti tutkii missä ja miten terveys toimii asiakkaassa. Osteopaatti tutkii miten tuota terveyttä saataisiin lisättyä. Onneksi vastaukset eivät ole osteopaatin varassa vaan asiakkaan keho tietää tasan tarkkaan mitä se kaipaa. Osteopaatin tehtävänä onkin kuulla, mitä keho kaipaa juuri tällä hetkellä. Ensin se saattaa kaivata esim. tukea stressin ja hermostollisen yliaktiivisen rauhoittelussa. Seuraavaksi rentoutusta jalkojen lihaksissa ja sitten helpotusta niskan retkahdusvammaan. Keho osaa kertoa miten ja missä järjestyksessä se kaipaa huomiota. Biodynaamisen osteopaatin suurin haaste onkin jatkuvasti kuulla sekä palvella sitä, mitä asiakkaan keho kaipaa eikä sitä, mitä osteopaatin mieli haluaisi tapahtuvan.

Biodynaaminen hoito

Biodynaaminen osteopatia ei ole "yleisölaji" ja vierestä seuraajalle saattaakin näyttää siltä, ettei juuri mitään tapahtuisi. Osteopaatti hoitaa kehoa kuunnellen hyvin lempeästi, mutta tehokkaasti kohti tasapainoa – juuri sieltä, minne keho hoitoa pyytää. En usein meinaa itsekään uskoa, kuinka laaja-alaisia vaikutuksia biodynaamisella osteopatiahoidolla voi olla hyvinvointiimme. Vuosien kokemus on kuitenkin toistuvasti osoittanut minulle epäilykset turhiksi. Se ovatko ne turhia myös sinulle, täytyy jokaisen kokea itse.


Osteopatia laajemmin

Osteopatiaa voi harjoittaa hyvin monilla eri tavoilla, joista biodynaaminen osteopatia on vain yksi monesta. Joskus vastaanotolle saapuva asiakas yllättyy, kun hoidankin hyvin eri tyylillä, kuin toinen aiemmin hoitanut osteopaatti. Jokaisella osteopaatilla on uniikki tyylinsä hoitaa. Eri tyylejä voisi jakaa osteopatian alikategorioihin eri erikoisosaamisten mukaisesti esim.: nivelmanipulaatio, viskeraalinen eli sisäelinten ja verenkiertoon keskittyvä, urheilijoihin keskittyvä, klassinen eli vipuvarsia hyödyntävä "body adjustment", kraniaalinen ja biodynaaminen osteopatia

Oli tyylilaji mikä tahansa, osteopaatti auttaa kehoa vapautumaan rajoitteista. Parhaimmillaan kehon kaikki osat ovat tasapainossa: verenkierto, aineenvaihdunta ja hermoradat toimivat esteettä ja luut niveltyvät saumattomasti toisiinsa. Osteopaatti selvittää kyselemällä ja käsin tutkimalla kehon tilanteen. Sen jälkeen hän suunnittelee ja antaa hoidon. Kun vaivan syy poistuu, keho ryhtyy hoitamaan itse itseään. Mielikin rauhoittuu, kun keho pääsee tasapainoon

Kehon eri järjestelmät ovat sidoksissa toisiinsa. Verenkierto pumppaa verta kaikkiin kudoksiin ja elimiin. Hermojärjestelmä yhdistää kaikki kehon toiminnot. Kolmas järjestelmä muodostuu kudoksista jotka muodostavat sidekalvon. Sidekalvo on kudosten ympärillä oleva yhtenäinen suojakalvo, joka yhdistää kehon osat eri puolilta toisiinsa. Se ympäröi jokaista lihasta, elintä, hermoa ja verisuonta. Kaikki nämä järjestelmät ovat riippuvaisia toisistaan. Häiriö yhdessä järjestelmässä voi aiheuttaa oireita toisessa. Osteopatiassa keho nähdään kokonaisuutena, minkä vuoksi osteopaatin antama hoito saattaa keskittyä eri paikkaan kuin missä kipu tai vaiva tuntuu.

Ensimmäisellä tapaamisella suoritetaan kattava terveydentilan kartoitus. Alkuhaastattelussa käydään läpi hoitoon tulon syitä ja taustatekijöitä.
Ensimmäisellä tapaamisella suoritetaan kattava terveydentilan kartoitus. Alkuhaastattelussa käydään läpi hoitoon tulon syitä ja taustatekijöitä.

Osteopaattinen tutkiminen ja hoito

Hoidossa ei vain rauhoiteta oiretta vaan jäljitetään vaivan todellinen syy. Selkäkipuinen saattaa tarvita lannerangan hoitoa. Kolarissa ollut voi tarvita lihasten rentoutusta ja esimerkiksi hermoston rauhoittamista. Syvään hengittäminen voi olla vaikeaa, jos kylkiluut, pallea tai selkärangan osat eivät toimi kunnolla. Hengitysvaikeuksista taas voi seurata astmaa tai hengitysteiden tulehduksia. Jokainen hoito räätälöidään juuri sinun tarpeisiisi. Osteopaatti hallitsee useita menetelmiä, joista hän valitsee ja soveltaa tehokkaimman hoidon. Hoidossani ollaan normaaleissa päivävaatteissa. Osteopaatilta voit saada mukaan myös kotihoito-ohjeet.

Ennen hoitoa osteopaatti tutkii käsin, missä keho menee. Vaivan taustalla oleva syy voi sijaita etäämpänä vaiva-alueesta ja osteopaatti aloittaakin hoidon usein oireettomilta vaikuttavilta alueilta.
Ennen hoitoa osteopaatti tutkii käsin, missä keho menee. Vaivan taustalla oleva syy voi sijaita etäämpänä vaiva-alueesta ja osteopaatti aloittaakin hoidon usein oireettomilta vaikuttavilta alueilta.

Historia

Osteopatian kehittäjä on amerikkalainen lääkäri Andrew Taylor Still (1828-1917). Still loi ja nimesi vuonna 1874 uuden hoitotavan, jossa lääkäri hoitaa potilaitaan käsillään. Nykyäänkin osteopaatit hoitavat asiakkaitaan samoin Stillin luomin periaattein. Yhdysvaltain ja Euroopan osteopatia-lainsäädännöt eroavat toisistaan. Yhdysvalloissa osteopaatit ovat lääkäreitä, jotka käyttävät osteopatian lisäksi muun muuassa leikkauksia ja lääkkeitä. Euroopassa osteopaattien koulutuksessa ja hoitomenetelmissä keskitytään manuaalisiin hoitomuotoihin ja niiden jatkuvaan kehittämiseen.

Koulutus

Suomessa osteopaatiksi voi valmistua neljän vuoden koulutusohjelmasta Metropolia ammattikorkeakoulusta sekä yksityisistä osteopatiakoulu Atlaksesta ja Ortopedisen osteopatian koulutuskeskuksesta. Osteopaatti on nimikesuojattu Valviran hyväksymä terveydenhuollon ammattihenkilö. Löydät tietoni keskusrekisteri Julkiterhikistä rekisteröintinumerolla 24007153919. Olen myös Suomen osteopaattiliiton jäsen.